• درخواست اعاده حثیت درخصوص اتهام رشوه گرفتن
  • یکی از مسئولین ادارات در جلسه شورای اداری باحضور حدود ۴۰ نفر مسولین نهادها تمامی کارمندان اداره را متهم به گرفتن پول ورشوه کرده حال با توجه به اوصاف ذکر شده کارمندان این اداره در صدد اعاده حثیت درخصوص افترا وتوهین واثبات ادعای وی می باشند. لذا نیاز بایک درشکوائیه کیفری در این مورد هستند
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام. برای تنظیم شکواییه نیاز هست دقیقتر توهین و افتراهایی که ذکر شده، اگر شهودی دارید یا مدارک دیگری مثل فیلم جلسه رو هم دارید بفرمایید. تعداد شکات چند نفر هست؟

-->