• دیه قطع نخاع چقدر است؟
  • سلام چند وقت پیش با کسی تصادف کردم و متاسفانه آن شخص جراخات زیادی دید و نخاعش قطع شد میخواستم بدانم چه مقدار دیه به او تعلق میگیرد؟
1400/07/01

سلام در خصوص جراخات وارده پزشک قانونی باید مقدار آن را مشخص کند اما در مورد قطع نخاع نص وجود دارد و دیه کامل به آن تعلق میگیرد.

-->