• دیه شکستن استخوان ترقوه چقدر است؟
  • سلام میخواستم بدانم دیه شکستن استخوان ترقوه چقدر است؟
1400/07/01

دیه شکستن استخوان ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که بهبود نیابد  یا اگر بهبود یابد به توعی معیوب باشد موجب نصف دیه کامل است.

-->