• دیه از بین بردن پرده بکارت چقدر است؟
  • سلام در رابطه ای که با دوستم داشتم  پرده بکارتم از بین رفت، او به من قول ازدواج داده بود و حالا زیرش زده من میخواستم از او شکایت کنم میخواستم بدانم آیا برای پرده بکارت هم دیه معین شده یا خیر؟
1400/07/01

سلام در خصوص سوال شما باید گفت که اگر در رابطه که شما داشته اید اگر شما در آن زمان رضایت داشته اید چیزی ثابت نیست و دیه و مهرامثل تعلق نمیگیرد اما اگر بدون رضایت شما بوده آن شخص باید به شما مهرالمثل پرداخت کند.

-->