• افضاء به چه معناست؟
  • سلام میخواستم بدانم واژه فقهی افضاء به چه معناست
1400/07/01

افضاء به معنای یکی گردانیدن یا پاره کردن راه پس و پیش زن است،

پایین بودن سن زن، یا نبود تناسب میان تنومندیِ دو سوی یک رابطه، می‌تواند یکی شدن گذرگاه‌های یاد شده را در پی داشته باشد که انجام خودخواستهٔ آن از سوی مرد، حرام بوده و احکام ویژه‌ای دارد.

 

-->