• دیه بیضه ها چقدر است؟
  • سلام میخواستم بدانم اگر شخصی در اثر سانحه یکی از بیضه های خود را از دست بدهد چه مقدار دیه به او تعلق میگیرد ؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون

قطع دو بیضه به صورت یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه را دارد

-->