• دیه پستان چه مقدار است؟
  • سلام چند وقت پیش دکتر به اشتباه از وجود غده بدخیم در پستان من خبر داد و به من توصیه اکید کرد که باید پستان راست خود را بردارم میخواستم بدانم که آیا میتوانم از او شکایت کنم و دیه آن چقدر است؟
1400/07/01

سلام در پاسخ به سوال شما باید گفت که بله

شما میتوانید به دادسرای تخلفات پزشکی مراجعه کنید و شکایت خود  را مطرح کنید

در صورت اثبات تقصیر میتوانید از او دیه بگیرید

دیه پستان بر اساس قانون دیه کامل زن است و هرکدام از پستان ها نصف دیه کامل

-->