• برای شکایت از پزشکان باید به کجا و به چه صورت اقدام کنم؟
  • میخواهم برای شکایت از پزشکی که کوتاهی کرده ولی خودش هیچ مسئولیتی را قبول نمی کند به دادسرای نظام پزشکی شکایت کنم برای اینکار از کجا شروع کنم و چه اقدامی در ابتدا انجام دهم؟
1400/07/01

با سلام و احترام. می توانید مستقیما تخلف پزشک را به سازمان نظام پزشکی گزارش کنید یا شکوائیه خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم دادسرای جرائم پزشکی کنید.

-->