• نارضایتی از عمل بینی قصور پزشکی است یا خیر؟
  • سلام من چهار ماه قبل عمل بینی انجام دادم و بعد از عمل نه تنها بینی من بهتر از قبل نشد بلکه انحراف شدید بینی و عدم تقارن آن به شدت واضح است اما پزشک جراح هیچ مسئولیتي را قبول نمی کند آیا می توانم از ایشان شکایت کنم؟ و در صورت شکایت آیا ایشان مجازات می شوند؟
1400/07/01

سلام و احترام. بله شما می توانید شکایت کنید و موضوع به کارشناس مربوطه ارجاع داده می شود و در صورت قصور پزشکی، می توانید احقاق حق کنید.

-->