• چطوری می توانم دوباره به دریافت معافیت پزشکی اقدام کنم؟
  • سلام در اوایل خدمت سربازی متوجه شدم شامل یکی از بندهای معافیت سربازی هستم اما با توجه به نداشتن بودجه مراحل پزشکی رها کردم .آیا می توانم دوباره اقدام و پیگیری کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام . بله می توانید با مراجعه به پلیس + 10 و ارائه مدارک و از طریق کمیسون پزشکی برای انجام معاینات لازم اقدام کنید.

-->