• آیا امکان اعتراض به گواهی پزشکی قانونی وجود دارد؟
  • سلام آیا میتوان به نظر پزشکی قانونی اعتراض کرد و در صورت امکان، آیا امکان تغییر در نظر پزشکی قانونی و دادن نظر جدید امکان پذیر است؟
1400/07/01

با سلام و احترام. بله نظر پزشکی قانونی اعتراض پذیر است و باید در فرصت مشخص انجام شود و به کمیسون پزشکی قانونی ارجاع داده می شود و احتمال تغییر در نظریه وجود دارد.

-->