• درخواست اجرای حکم
  • سلام میخواستم لطف کنید ،یک درخواست اجرای حکم بر مبنای تصویر حکم اجراییه الحاقی،به قاضی شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان میناب ،بنویسید با تشکر
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

با سلام. برای اجرای حکم، صدور اجراییه و رعایت مفاد و مهلت های مقرر در آن کفایت می کند. نیازی به درخواست مجدد ندارید.

-->