• اولين اقدام براي ثبت آثار كتك زدن همسر چيست؟
  • سلام . همسرم روز پیش من را کتک زد و باعث کبودی شد و ممکن است آثار و کبودی ها تا فردا از بین برود چه کار باید بکنم؟ آیا می توانم دیه بگیرم؟
1400/07/01

با سلام و احترام. با پلیس تماس گرفته تا صورت جلسه تنظیم شود و سپس به پزشکی قانونی مراجعه کرده تا گواهي ارائه شود همچنين در صورت اثبات دیه تعلق می گیرد.

-->