• آيا شوهر از اقدام من براي پزشكي قانوني مطلع مي شود؟
  • اگر گواهی پزشک قانونی برای ضرب و جرح شوهرم را بگیرم آیا شوهرم مطلع می شود؟
1400/07/01

با سلام و احترام. خیر موضوع به همسرتان اطلاع داده نخواهد شد.

-->