• چگونه از شوهرم كه مخالف طلاق است، طلاق بگيرم؟
  • سلام می خواهم برای طلاق اقدام کنم اما شوهرم مخالف است. با وجود ضرب و جرح توسط شوهرم آیا ایشان می تواند مانع طلاق شود؟
1400/07/01

سلام و احترام. پاسخ شما با توجه به نظر و تشخیص دادگاه و تکرار یا عدم تکرار ضرب و جرح و میزان آن متفاوت است. اگر از مصادیق عسر و حرج تشخیص داده شود به طلاق شما کمک خواهد کرد.

-->