• دیه جراحت دامیه چقدر است
  • سلام چند روز پیش دعوایی داشتم و طرف مقابل ضربه ای زد و اندکی صورتم را خراشید و مقداری خون هم آمد میخواستم بدانم که میتوانم دیه بگیرم و دیه آن چه مقدار است
1400/07/01

سلام البته میزان دیه ای که به کسی تعلق میگیرد بر اساس نظر پزشکی قانون است اما با توجه به توضیجی که شما دادید به نظر میرسد جراحت شما از نوع دامیه است که دو صدم دیه کامل به آن تعلق میگیرد

-->