• آسیبی که در آن استخوان آشکار شود چقدر دیه دارد؟
  • سلام چند وقت پیش یک موتوری با من تصادف کرد و باعث آسیب سر و صورت من شد به گونه ای که استخوان صورتم دیده میشود میخواستم بدانم چقدر دیه به من تعلق میگیرد
1400/07/01

سلام بر اساس توضیحی که فرمودید جنایت موضحه اتفاق افتاده است و پنج درصد دیه کامل به آن تعلق میگیرد.

-->