• جراحت که به کیسه مغز برسد جقدر دیه دارد؟
  • سلام بر اثر تصادف به کیسه مغز من آسیب وارد شد میخواستم بدانم چقدر دیه به من تعلق میگیرد؟
1400/07/01

سلام جراحتی که به کیسه مغز برسد یک سوم دیه کامل را دارد و در صورتی که کیسه مغز را پاره کند علاوه بر دیه مامومه موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز میباشد

-->