• مجازات عضویت در گروه های ضد انقلاب چه مقدار است؟
  • سلام میخواستم بدانم که اگر شخصی در یک از گروه های که معاند جمهوری اسلامی است عضویت یابد اگر دستگیر شود چه مجازاتی دارد؟
1400/07/01

سلام مجازات عضویت در این گروه ها سه تا پنج سال حبس است
مگر اینکه ثابت کند مطلع نبوده که اهداف این گروه ها چه چیزی است

-->