• اعاده حیثیت در خصوص توهین وافتراء به کارمند دولت در حین انجام وظیفه
  • در جلسه شوری اداری یکی از مسئولین در حضور 40 نفر از روسای ادارات به تمامی کارمندان یکی از ادارات توهین وتهمت رشوه گرفتن داده است لذا با توجه به بحث ذکر شده نیازمند طرح دادخواست حقوقی با این مظمون می باشم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام شما شکواییه مبنی بر افترا و تهمت باید مطرح نمایید در صورت تمایل تنظیم می گردد

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->