• جعل کردن مدرک فارغ التحصیلی چه مجازاتی دارد؟
  • سلام میخواستم بدانم اگر شخصی برای خود مدرک لیسانس جعل کند جه مجازاتی دارد؟
1400/07/01

سلام مجازات این عمل یک تا سه سال حبس است

-->