• آیا استفاده از کپی گواهینامه مجازات دارد؟
  • سلام میخواستم بدانم اگر که به دلیل جلوگیری از گم شدن گواهینامه خود از  کپی آن استفاده کنم مرتکب عمل خلافی شده ام
1400/07/01

سلام بر اساس قانون استفاده از مدارک دولتی در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود با علامتی داشته باشد که نشان از کپی بودن آن باشد در غیر اینصورت عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیه کنندگان این مدارک و استفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما یا عامدا علاوه بر جبران خسارت به حیس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

-->