• مجازات فراری دهنده قاتل چیست؟
  • سلام اگر شخصی قاتلی را فراری دهد چه مجازاتی دارد
1400/07/01

سلام بر اساس قانون اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل قراری موظف به تخویل دادن وی میباشد و در صورت عدم تحویل زندانی تا تحویل وی در زندان باقی میماند چنانچه فراری فوت کند یا تحویل او ممتنع شود قراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم میشود

-->