• تخریب بناهای تاریخی چقدر مجازات دارد؟
  • سلام میخواستم بدانم مجازات تخریب ابنیه تاریخی چقدر است؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مجازات تخریب ابنیه تاریحی علاوه بر جبران خسارت وارده

خیس از یک تا ده سال است

-->