• آیا رشوه دادن در جایی که اجبار وجود دارد مجازات دارد؟
  • سلام برای کار اداری به یکی از ادارات مراجعه کردم و از من تحت عنوان حق چایی پول گرفتند میخواستم بدانم آیا غمل من مصداق رشوه است و آیا مجازاتی دارد؟
1400/07/01

سلام بله عمل شما مصداق رشوه دادن است و در خصوص اینکه شما جرم انجام دادید یا خیر

در قانون اینطور آمده که هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد

1400/07/01

اگرشماقصدوعمد در دادن پول حال بهرعنوان نداشته اید با اثبات موضوع مبری از جرم خواهید شد.

-->