• آیا پرداخت و تسویه وام زوجه توسط زوج قابل بازگشت است
  • با سلام ، شوهر اقساط وام زوجه را چند مرتبه پرداخت کرده و بطور کلی وام او را تسویه کرده است(رسیدهای آن موجود است) اگر زن در دادگاه ادعای نفقه و اجرت المثل کند ، زوج هم متقابلا می تواند درخواست عودت مبالغ پرداخت شده توسط خود را برای اقساط زن کند و یا تهاتر کند؟ متشکرم
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مدنی در صورتی که بدهی شخص دیگری را پرداخت کنید و از او (اذن) اجازه این کار را داشته باشید میتوانید مبالغی را که برای تسویه بدهی ایشان واریز کرده اید از ایشان بگیرید

-->