• راننده هستم وکارفرما حقوق نمیده شناسنامه من رو گرفته تحویل نمیدهد چیکارباید بکنم
  • یک سال هست دریک شرکت شخصی به عنوان راننده لودر در حال انجام کار هستم ازاوایل سال جدید یک قسمت از حقوق مانده والان یک ماه کامل از حقوق و اضافه کاری ماند و تصفیه نمیکند جمع کل مبلغ هفت میلیون تومان هست و مبلغ قرارداد برجی چهار میلیون تومان است و شناسنامه بنده رو روز اول ورود به کارگاه از مادریافت کردبه عنوان ضمانت والان شناسنامه را برنمیگرداند لطفاً راهنمایی بفرمایید با تشکر
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

اگر با مصالحه امکان سازش وجود ندارد، میتونید به اداره کار دادخواست بدید و اقامه دعوا کنید. 

در صورت نیاز با تلفن موسسه تماس بگیرید

02166128096

-->