• دادخواست مطالبه وجه قیمت روز زمین از شهرداری شهرستان خمین
  • با عرض سلام طبق مدارک پیوست شهرداری خمین مقدار 2340 متر مربع از زمین اینجانب غلامرضا فریدونی از پلاک ثبتی 111 فرعی از 3 اصلی بخش 2 خمین تصرف کرده است لذا جهت مطالبه حق خود نیاز به دادخواست جهت مراجعه به محاکم قضایی را دارم
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

درود بر شما لطفا کمی صبر کنید. سپاس

-->