• مجازات سقط جنین توسط پزشک چیست؟
  • سلام میخواستم بدانم که مجازات سقط جنین توسط پزشک چیست؟
1400/07/01

بر اساس قانون هرگاه پزشک یا ماما یا جراح وسایل سقط جنین را فراهم کنند یا خود اقدام به سقط جنین برای شخصی نمایند به حبس از دو تا 5 سال محکوم میشوند و علاوه بر این به پرداخت دیه نیز محکوم میشوند

-->