• مجازات قتل زناکار توسط شوهر زن خیانتکار چیست؟
  • سلام سوالی داشتم در خصوص اینکه اگر شخصی همسر خود را در حال زنا با فردی ببیند و هردوی آنها را به قتل برساند قصاص میشود یا خیر
1400/07/01

سلام قانونگذار در این خصوص در ماده 630 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی

برای شوهری که در این حالت اقدام به قتل بکند امتیازی قائل شده زناکار و زنش را مباح دانسته البته توجه داشت که چنین امتیازی توسط قانونگذار برای شوهری که با این صحنه مواجه میشود به این دلیل بوده که قانونگذار فرض کرده قاتل در این حال به علت دیدن چنین صحنه ای قوه اختیار خود را از دست داده است

بنابراین اگر شوهری با علم و مقدمه چینی اقدام به قتل کند به نظر میرسد این ماده مشمول حال او نمیشود و این امر باید به صورت اتفاقی باشد که مصداق این ماده باشد

 علاوه بر این در صورت وجود چنین شرایطی هم اقدام به قتل نمیتواند به خودی خود رافع مسئولیت باشد و قاتل باید وقوع شرایطی که در قانون پیش بینی شده را اقبات کند که به نظر کار دشواری به نظر میرسد

-->