• مجازات ربایش طفل چیست؟
  • سلام چند وقت در بیمارستان متوجه شدیم که کودک تازه متولد شده ما را با طفلی دیگر جابجا کرده اند بعد از پیگیری ها متوجه شدیم که پرستار با گرفتن مبلغی اینکار را کرده است میخواستم بدانم اقدام این فرد آیا جرم است و چه مجازاتی دارد؟
1400/07/01

سلام بله این عمل در قانون جرم انگاری شده است

مجازات این عمل شش ماه تا سه سال حبس است

-->