• شکایت از چک برگشتی
  • با درود و سلام من از فردی بخاطر چک برگشتی شکایت کردم و او الان در زندان است چکهای دیگری نیز از او دارم که یکی دو ماه دیگه موعد آن فرا میرسه ، آیا مجدد باید برای آنها هم شکایت مجزا کنم و درخواست صدور اجراییه و دوباره دادگاه و صدور حکم و از این مسائل ، یا نه؟ مستقیم چکهای برگشتی جدید را همراه با نامه بانک به شعبه اجرای احکام ببرم و ضمیمه پرونده قبلی کنم؟ متشکرم
1400/07/01

سلام در خصوص چکهای دیگر باید شکایت مجزا کنید

-->