• آیا در تأمین دلیل طرف مقابل احضار می شود؟
  • سلام شخصی علیه من درخواست تأمین دلیل داده است. سوالی که داشتم این است که آیا بنده برای تأمین دلیل احضار می شوم یا این کار بدون حضور من انجام می شود؟
1400/07/01

سلام خدمت شما

بر اساس ماده 152 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای حل اختلاف، طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می کند و تنها در شرایطی که فوریت داشته باشد، تأمین دلیل بدون احضار طرف مقابل انجام می شود. 

-->