• ارسال اظهارنامه از طریق چه مراجعی صورت می گیرد؟
  • سلام آیا به غیر از دادگاه هم می توان، اقدام به ارسال اظهارنامه کرد؟
1400/07/01

سلام خدمت شما، بله.

بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، اظهارنامه را می توان توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها و همچنین دفاتر خدمات قضایی ارسال کرد. 

-->