• مجازات مزاحمت تلفنی چیست؟
  • سلام چند وقتی است که شخصی به من زنگ میزند و مزاحم من میشود میخواستم بدانم که جطور باید از او شکایت کنم و مجازاتش چیست؟
1400/07/01

سلام برای شکایت میتوانید به دادسرا محل وقوع جرم یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی علاوه بر این از طریق مخابرات هم میتوانید اقدام به شکایت کنید

مجازات مزاحمت تلفنی حیس از یک تا شش ماه خواهد بود

-->