• مجازات ایجاد مزاحمت در تلگرام چیست؟
  • سلام چند وقتی است شخصی در تلگرام مزاحم میشود و هر بار هم که بلاکش میکنم با یک شماره دیگر به من پیام میدهد میخواستم بدانم چگونه میتوانم از او شکایت کنم و مجازاتش چیست؟
1400/07/01

سلام مجازات مزاحمت در تلگرام در ماده 641 قانون مجازات بیان شده و از یک تا شش ماه حبس دارد

و در خصوص نحوه شکایت هم یا باید به دادسرای مجل وقوع جرم یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید

-->