• ازدواج زن شوهردار با شخصی دیگر در قانون چه حکمی دارد؟
  • سلام میخواستم بدانم که از همسر خود را طلاق ندهم اگر او با شخص دیگری صیغه کند در قانون چه حکمی دارد
1400/07/01

سلام بر اساس قانون زنی که در قید زوجیت با شخصی دیگر است یا هنوز عده دارد در صورتی که با شخص دیگر ازدواج کند که این ازدواج به ارتباط جنسی منتهی نشود

به حیس از شش ماه تا دو سال محکوم یا به  جزای نقدی از 300 هزار تومان تا یک میلیون و 200 هزار تومان محکوم میشود

-->