• فریب دادن در خواستگاری چه حکمی دارد؟
  • سلام همسرم در مراسم خواستگاری خود را پزشک معرفی کرد و بنده به همین دلیل به ازدواح با او تمایل پیدا کردم میخواستم بدانم آیا میتوانم از او طلاق بگیرم و شکایت کنم؟
1400/07/01

سلام در خصوص ازدواجتان اگر عقد بر مبنای فریب باشد میتوانید عقد را فسح کنید و اگر رابطه زناشویی برقرار شده باشد به زن مهر المثل تعلق میگیرد

در خصوص جنبه کیفری این عمل هم باید گفت که اگر عقد بر مبنای فریب باشد مرتکب دروع به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.

-->