• آیا امکان سازش در مرحله تجدید نظر هم وجود دارد؟
  • سلام خدمت شما سوالی از شما داشتم. بنده با شخصی درگیری مالی پیدا کردم و پرونده ما به مرحله تجدیدنظر رسیده است. آیا در این مرحله هم امکان سازش وجود دارد؟
-->