• آیا میتوانم از پزشکی که اسرار من را فاش کرده است شکایت کنم؟
  • سلام چند وقت پیش به یک روانشناس که از اقوام ما بود مراجعه کردم و اطلاغاتی در خصوص بیماری و شرایط روحی و وضعیت زندگیمان در اختیار او گذاشتم که متاسفانه این شخص اطلاعات من را در اختیار خانواده خود گذاشت و کل اقوام از بیماری من مطلغ شدند میخواستم بدانم که آیا میتوانم از او شکایت کنم؟
1400/07/01

سلام بله میتوانید شکایت کنید از ایشان

در قانون افشای اسرار توسط اشخاصی که به مناسبت شغلشان محرم اسرار افراد هستند

مجازات سه ماه یک روز حبس تا یکسال را یا 150 هزارتومان تا 600 هزارتومان را دارد

-->