• افشای اسرار توسط وکیل دادگستری چه مجازاتی دارد؟
  • سلام من چند وقت پیش به نزد یک وکیل مراجعه کردم و اطلاعات محرمانه خود را با او در میان گذاشتم که این شخص متاسفانه اطلاعات من را در رسانه ها درز داد میخواستم بدانم آیا میتوانم از او شکایت کنم و در صورت شکایت چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟
1400/07/01

سلام افشای اسرار توسط وکیل دادگستری تخلف انتظامی محسوب میشود  علاوه بر این در قانون مجازات از سه ماه و یک روز حبس تا یکسال برای این جرم مجازات پیش بینی شده است که قاضی مخیر است بین حبس و جزای نقدی از 150 هزار تومان تا 600 هزار تومان یکی را انتخاب کند

-->