• مجازات سوگند دروغ چیست؟
  • سلام میخواستم اگر کسی در دادگاه به دروغ قسم بخورد چه مجازاتی دارد
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

مجازات قسم دروغ خوردن شش ماه تا دو سال حبس است

-->