• مجازات سرقت در شب چیست؟
  • سلام چند شب پیش چند سارق به خانه ما آمدند و طلاهای همسرم را ربودند میخواستم بدانم چه مجازاتی در قانون برای آنها مقرر شده است
1400/07/01

مجازات سرقتی که در شب اتفاق بیفتد بر اساس قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است

-->