• لایحه دفاعیه بابت مطالبه وجه
  • طی انجام پرونده حقوقی ضمن مراجعه به دفتر وکیل و پرداخت مبلغی بصورت سند عادی و فیش واریزی که کار اساسا صودت نگرفت و با امروز و فردا و خرید زمان و جابه جایی محل دفتر با مراجعات و تماس های مکرر ضمن انکار و نبستن قرارداد انکار کامل از قضییه از پرداخت برای فرار از دین امتنان میورزد. مدارک همه هست ولی نه به اظهآرنآمه پاسخگو بود و نه تا حالا هر چه به این خانم وکیل ابراز میشه طفره میره یه لایحه دفاعیه مطا لبات نیازمندم حنی مدارک حقوقی را مسترد نمیگند کلا جوابگو نیست به سختی آدرس از کانون وکلا دریافت شد
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

ممنون از راهنمایی دلسوزانه شما مبلغ به دفعات به مبلغ ده میلیون بوده درمورد اصلاحات شناسنامه که اگه خودم اقدام میکردم با چند میلیون حل بود الان نزدیک سه سال هست که نتوانستم برخورد جدی صورت گیره با تشکر از عنایت شما مشاور محترم

1400/07/01

با سلام عزیز جان دقت نمایید: 1-کلیه وکلاء دادگستری هیچکدام پیامبر نیستند ووکالت به فعل ونفس است نه به نتیجه و شرط و درضمن پیامبری که به دین ورسالت خودش ایمان ندارد نمی تواند دیگران را برسالت خودش دعوت نماید،که اگراین بوده فقط یک پیشنهاد قانونی بشما شده واگر این امکان وجود داشت خودتان با چند میلیون تومان اقدام میکرد؟!!! اگرچنین بوده که بنا به اظهارت خودتان تا امروز باچند میلیون تومان مشکل شناسنامه تان واطلاعات سجلی شما حل وفصل شده بود!!؟ وفق مواد1و20 و40و41 ازقانون ثبت احوال واسناد کشور مصوبه1355 برای جلوگیری از تزلزل اطلاعات سجلی براحتی نه تنها هیت وهیات عالی ثبت بلکه محاکم هم وفق مواد قانونی ادله شما یا وکلاء و دفاعیات و شهود وعلم خود عمل میکنند و کاربسیار تخصصی وحرفه ایی است پس دلالت که یک پیشنهاد مشفقانه بوده ویادتان باشد بهترین وکیل نیز ممکن است تا دیوان همراه شما باشد زحمت بکشد 30%از کل حقوق وکاله به ارادات مالیه،ذیحسابی دارایی،کانون وکلاء باید بدهد و نتیجه نگیرید آنوقت حتمامطالبه برگردان وجه کل حق الوکاله از وکیل مطالبه میکردید؟؟! ودرآخر، هرصنف افراد متخلف هم وجود دارد بمانند پزشکان و وحی منزل پیامبرنبوده ونیست که دلالت کار بوکلاء دادگستری داده شده واکنون که با اختیار وقصد وعلم و فاعلا خودتان بوده حال آنکه وکیل تخلف کرده علاوه بر شکایت به دادسرا انتظامی وکلاء دادخواست مطالبه ضرر وزیان بمحاکم حقوقی محل سکونتان دهید! ضمنا شما 2بار سوال کرده اید؟؟! یا مطالبه وجه ؟؟! یا شکایت از وکلاء دادگستری که جای سوال اینجا نیست. موفق باشید دکترشکیبی نژاد

-->