• اگر مستخدم از خانه سرقت کند چقدر مجازات دارد
  • سلام هفته پیش متوجه شدم که مستخدم منزل ما طلای همسرم را به سرقت برده میخواستم بدانم که چگونه میتوانم از او شکایت کنم و چه مجازاتی برای او تعیین میشود
1400/07/01

سلام برای شکایت میتوانید به دادسرای محل وقوع جرم و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید در خصوص مجازات این نوع سرقت هم باید گفت که مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد

-->