• در صورت نقض قرار از سوی دیوان عالی کشور، مرجع صالح به رسیدگی چه دادگاهی است؟
  • سلام خدمت شما و وقتتون بخیر بنده یک پرونده مالی داشتم که پس از فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه دیوان، قرار رفع تحقیقات صادر کرده است. سوالی که از خدمتتون داشتم این است که برای رفع نقص تحقیقات، پرونده به کدام دادگاه ارجاع می شود؟
1400/07/01

با سلام خدمت شما کاربر محترم

بر اساس ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده ارجاع خواهد شد. بنابراین پرونده شما هم به دادگاهی که قرار یا حکم صادر کرده است، ارجاع می شود. 

-->