• مجازات فروش اموال مسروقه در دیوار چیست؟
  • سلام میخواستم بدانم اگر شخصی اموال مسروقه را بفروشد چه مجازاتی دارد؟
1400/07/01

سلام مجازات نگهداری یا فروش اموال مسروقه در قانون شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.

-->