• مجازات مالخر در قانون چیست
  • سلام میخواستم بدانم مجازات شخصی که به مالخری اشتغال دارد چیست
1400/07/01

مجازات مالخری سه سال حبس و 74 ضربه شلاق است

-->