• اعتراض شخص ثالث چگونه است؟
  • بنده باغی دارم که همسایه های من، به دلیل مشکلات مربوط به دعوای مالکیت باهم درگیر شده اند. در خصوص دعوای این دو نفر رأی صادر شده و در این رأی، حق بنده نیز ضایع شده است. آیا بنده می توانم نسبت به این رأی اعتراض کنم؟
1400/07/01

سلام خدمت شما کاربر محترم

بله. بر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی ای که منتهی به رأی شده است، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند. 

-->