• آیا دستکاری در کنتور برق جرم است؟
  • سلام چند وقت پیش متوجه شدیم یکی از همسایه ها پول برقش خیلی کم میاد و فهمیدیم که کنتور برقش رو دستکاری کرده میخواستم بدونم که اگر ما هم همینکارو کنیم به مشکل میخوریم یا خیر؟
1400/07/01

بر اساس قانون در صورتی که مامورین متوجه دستکاری شوند علاوه بر الزام به اعاده وضع به حالت سابق به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش یعنی از 2 تا 8 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم میشوید

-->